Guzy wątroby

Różnicowanie zmian – przerzutów i guzów pierwotnych wątroby, kwalifikacja do leczenia operacyjnego, lokoregionalnego lub leczenia za pomocą transplantacji wątroby. Dobór metody leczenia do indywidualnej sytuacji pacjenta. Kwalifikacje do zastosowania Nano Knife.

Close form

Zarezerwuj wizytę